पंडित नेहरूजी..पाहताय ना तुमच्या नावाच्या बागेत काय चाललंय ?

नगर शहरातील पंडित नेहरू उद्यान कुठे आहे असे विचारले तर तरुण पिढीला याविषयी काही सांगता देखील येणार नाही इतकी लाजिरवाणी …

पंडित नेहरूजी..पाहताय ना तुमच्या नावाच्या बागेत काय चाललंय ? Read More