सरकारी अधिकाऱ्याच्या कानाखाली वाजवूनही अटकपूर्व मंजूर , न्यायालय म्हणाले..

अनेक सरकारी कार्यालयामध्ये सरकारी कामात अडथळा केला तर तुमच्यावर गुन्हा दाखल होईल अशा स्वरूपाचे फलक लावलेले असतात आणि यामुळे अनेकदा …

सरकारी अधिकाऱ्याच्या कानाखाली वाजवूनही अटकपूर्व मंजूर , न्यायालय म्हणाले.. Read More